jvn.JvnServerImpl Member List

This is the complete list of members for jvn.JvnServerImpl, including all inherited members.

jsjvn.JvnServerImpl [private, static]
jvnCoordinatorjvn.JvnServerImpl [private]
jvnCreateObject(Serializable o)jvn.JvnServerImpl
jvnGetServer()jvn.JvnServerImpl [static]
jvnInvalidateReader(int joi)jvn.JvnServerImpl
jvnInvalidateWriter(int joi)jvn.JvnServerImpl
jvnInvalidateWriterForReader(int joi)jvn.JvnServerImpl
jvnLockRead(int joi)jvn.JvnServerImpl
jvnLockWrite(int joi)jvn.JvnServerImpl
jvnLookupObject(String jon, Class<?extends JvnObject > type)jvn.JvnServerImpl
jvnObjectIdsjvn.JvnServerImpl [private]
jvnRegisterObject(String jon, JvnObject jo)jvn.JvnServerImpl
JvnServerImpl()jvn.JvnServerImpl [private]
jvnTerminate()jvn.JvnServerImpl
serialVersionUIDjvn.JvnServerImpl [private, static]


Generated on Wed Jan 2 10:16:03 2008 for Javanaise by  doxygen 1.5.4